Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Úradná správa č.: 1 zo dňa 26. septembra 2011

Proti rozhodnutiam komisií je možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Športovo - technická  komisia

 

   

  1.  V dôsledku rekonštrukcie povrchu HP na ihrisku v Zámutove, stretnutie 1. kola Zámutov B - Medzianky,

          ktoré sa malo podľa vyžrebovania odohrať na ihrisku v Zámutove, sa odohrá v stanovenom termíne

          31.07.2011 v jesennej časti na ihrisku v Medziankách a v jarnej časti na ihrisku v Zámutove.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.  V súvislosti so začiatkom nového súťažného ročníka upozorňujeme FK na povinnosť predloženia 

          "Menných zoznamov tzv. súpisiek" hráčov najneskôr do 28.07.2011.

     

 

Proti rozhodnutiam je možno podať odvolanie do 15 dni od ich  zverejnenia.


Späť