Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

správa č.: 126. septembra 2011

Proti rozhodnutiam komisií je možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia. Športovo - technická komisia 1. V dôsledku rekonštrukcie povrchu HP na ihrisku v Zámutove, stretnutie 1....