Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

GOGA Peter

predseda Oblastného futbalového zväzu

BUJKO Milan st.

sekretár Oblastného futbalového zväzu


Poštu doručovať na adresu:

Oblastný futbalový zväz

 

ul. Dr. C. Daxnera 86/4

 

093 01 Vranov nad Tpľou


Telefón:

057 / 488 4930-1

Fax:

057 / 488 4932

Mobil:

0905 250 977

E - mail:

obfzvranov@mail.t-com.sk


Bankové spojenie

VÚB - pobočka Vranov n/T

 

číslo účtu:   121 808 7553/0200


IČO:

319 46 992

DIČ:

202 137 2617