Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Rada Oblastného futbalového zväzu (R - ObFZ)

ANDREK Jozef

094 34 Hermanovce 10

0907 944 609

BAJUS Ján

094 15 Zámutov 415

0905 862 347

BARTKO Dušan

093 03 Kam. Poruba 185

0902 974 107

GOGA Peter

093 01 VT Nám. Slobody 97

0903 611 019

GORDAN Michal

094 34 Rudlov 111

0915 541 182

HREŇO JÁN Mgr.

094 14 Seč. Polianka 510

0907 332 411

JUROV Peter

093 01 VT Sídl. Okulka U/2

0905 335 779

KATRIŇÁK Pavol

093 01 VV Mlynská 1335

0915 120 311

KUŽMA Miroslav

094 22 N. Hrušov 416

0908 183 691

TOMÁŠ Marek

093 02 Hencovce, Hencovská 1818

0908 992 506

ŽOLNA Ján

093 01 VT, Sídlisko 1. mája G/1

0905 980 215