Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Kontaktné informácie

Adresa:


Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou
ul. Dr. C. Daxnera 86/4
093 01 Vranov nad Topľou

Kontaktné údaje:


Kontaktná osoba: GOGA Peter
Tel: 0905 250 977
Email: obfzvranov@mail.t-com.sk
Webstránka: http://obfzvranov.futbalovekluby.sk/

Telefón: 057 / 488 4930-1
Fax: 057 / 488 4932

Bankové spojenie VÚB - pobočka Vranov n/T
číslo účtu: 121 808 7553/0200

IČO: 319 46 992
DIČ: 202 137 2617