Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Komisie Oblastného futbalového zväzu

 

 

Revízna komisia Oblastného futbalového zväzu (RK ObFZ)

1.

SUKOVSKÝ Ladislav

predseda

094 35  Rudľov 72

0918 544 928

2.

ĎORĎOVIČOVÁ Pavlína

tajomník

094 34  Soľ 102

0907 484 801

3.

ANDREK Jozef

člen

094 34  Hermanovce 10

0907 944 609

 

Športovo - technická komisia (ŠTK ObFZ)

1.

RUSNAK Pavol

predseda

093 02  VT - Jarná 444   

0948 878 008  

 

2.

FERČAK Jozef

člen

094 35  Čaklov 290

0905 686 447

 

3.

TIRPÁK František Ing.

člen

 

 

 

 

Disciplinárna komisia (DK ObFZ)

1.

SVETLÍK Jaroslav

predseda

094 22  N. Hrušov 163

0907 222 382

2.

SABO Ladislav

člen

093 01  VT - Okulka X/12

0908 995 718

3.

VAĽOVČIN Pavol

člen

093 01  VT - Mlynská

0907 468 106

4.

VELČKO Michal

člen

093 01  VT - Mlynská 1490

0949 191 066

5.

NEMČÍK Jozef

člen

094 34  Hlinné

0905 338 413

 

Komisia rozhodcov (KR ObFZ)

1.

BANČANSKÝ Pavol

predseda

093 01  VT - Dubník 1517

0905 121 223

2.

MIKITA Ján

člen

094 01  Tovarné 177

0908 804 189

3.

JUROV Peter

člen

093 01  VT - Okulka U/2

0905 335 779

4.

LAJČÁK  Ján

člen

Hanušovce, Šarišská 506/24

 

5.

STUĽAK Ján

člen

094 21  N. Hrabovec 361

0918 534 043

 

Matrično - registračná komisia (MRK)

1.

BUJKO Milan st.      

predseda  

093 01  VT - ul. 1. mája 1232

0918 645 222  

2.

GORDAN Michal

tajomník

094 35  Rudľov 111

0915 541 182

3.

ČANDIK Michal

člen

094 12  Vechec 330

0905 592 494

 

Komisia mládeže (KM)

1.

PORVAZNÍK Ján

predseda

094 05  Holčíkovce 103

0905 489 032

2.

KUŽMA Miroslav

člen

094 22  N. Hrušov 416

0908 183 691

 

Trénersko - metodická komisia (TMK)

1.

KOVAĽ Jozef

predseda

093 01  VT - Sídl. 1. mája H

0915 886 742  

2.

BUJKO Milan ml.

člen

093 01  VT - Mlynská 1333

0907 931 026

3.

MRAŽIK Peter

člen

093 01  VT - Sídl. Juh

0904 841 583

 

Odvolacia komisia (OK)

1.

LENKOVÁ Eva Mgr.

predseda

093 01  VT - Mlynská 1490

0907 992 502