Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou

Úvod

Vážení priatelia a priaznivci futbalu.

   Teší nás a sme radi, že ste navštívili stránku Oblastného futbalového zväzu vo Vranove nad Topľou.

       Jej prostredníctvom Vám budeme pravidelne prinášať aktuálne informácie z činnosti Oblastného futbalového zväzu, rady, výkonného výboru, odborných komisií i sekretariátu. Úlohou týchto stránok je zabezpečiť skvalitnenie práce riadiacich orgánov zväzu.

       Zároveň bude web stránka významnou pomôckou pre funkcionárov a zástupcov futbalových klubov, rozhodcov a delegátov nášho okresu. V ponuke si nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek a ďalšie informácie z futbalového života okresu Vranov nad Topľou.

       Sme presvedčení, že naša stránka Vám prinesie vždy zaujímavé informácie, aby ste mali k dispozícii potrebný prehľad o všetkých súťažiach, riadených Oblastným futbalovým zväzom vo Vranove nad Topľou.

       Dúfame, že táto forma komunikácie zaujme Vás a svojim aktívnym a tvorivým prístupom prispejete k napredovaniu činností futbalového života a samotného riadiaceho orgánu okresu Vranov nad Topľou.

Peter Goga - Predseda ObFZ vo Vranove nad Topľou